Tantestület

Pedagógus Tantárgy
Babocsay Csilla tanár természetismeret, testnevelés, osztályfőnök - 6. B
Bárkányi Tamásné tanár tanulószoba, technika és életvitel,
Baumann Zoltán tanító ének-zene, etika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, napközi - 1. A
Bentzik Kinga tanár tanulószoba,
Cselikné Juhász Ildikó tanár magyar nyelv és irodalom,
Csepregi Tamás tanító osztályfőnök - 1. C
Cserné Méhn Andrea tanító osztályfőnök - 1. A
Csondor Norbert tanár angol nyelv, napközi - 4. C
Dömötör Márk tanító angol nyelv, testnevelés, napközi - 3. C
Dunai Katalin tanító osztályfőnök - 4. A
Fischer Adrienn tanár német nemzetiségi nyelv, napközi - 1. B
Gerdei Katalin tanár ének-zene, történelem, osztályfőnök - 5. A
Gyenisné Kacskovics Dóra tanító ének-zene, etika, környezetismeret, technika és életvitel,
Gyúró Dénes tanító testnevelés, napközi - 3. B
Gyúróné Juhász Anita tanító ének-zene, etika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, napközi - 2. A
Gyuróné Müller Beáta tanár, tanító német nemzetiségi nyelv,
Harasztiné Gungl Marianna tanár német hon és népismeret, német nemzetiségi nyelv,
Dr. Hardicsayné Dani Gizella tanár biológia, földrajz, természetismeret, osztályfőnök - 7. C
Hegedűs Zoltán tanár rajz és vizuális kultúra,
Helesfayné Lajtai Csilla tanító osztályfőnök - 2. C
Horváth Ágnes tanár német hon és népismeret, német nemzetiségi nyelv, osztályfőnök - 8. B
Istokovicsné Hegedüs Mónika tanár német hon és népismeret, német nemzetiségi nyelv, osztályfőnök - 7. A
Jerneyné Szobota Erika tanító etika, napközi - 4. A
Kissné Rohn Anita tanár német hon és népismeret, német nemzetiségi nyelv,
Kleicsné Wunderlich Viktória tanító német nemzetiségi nyelv, osztályfőnök - 3. B
Köröspartiné Darvas Tímea tanár német hon és népismeret, német nemzetiségi nyelv, osztályfőnök - 5. C
Kriklerné Lieber Zita tanító osztályfőnök - 2. B
Leipold Renáta tanár informatika, matematika, osztályfőnök - 8. C
Lénártné Makray Klára tanár magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök - 5. B
Ligetfalvi Lilla tanító tanulószoba,
Lombos Tamásné tanító osztályfőnök - 3. A
Mayer Brigitta tanító osztályfőnök - 2. A
Mim Hajnalka tanár magyar nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv,
Mohácsiné Orbán Ibolya tanító osztályfőnök - 3. C
Nagyné Kraáh Beáta tanár magyar nyelv és irodalom,
Ódor Eleonóra tanár ének-zene, matematika, osztályfőnök - 8. A
Orosz Gábor tanár földrajz, természetismeret,
Pokol Lajos tanár biológia, testnevelés, osztályfőnök - 6. C
Polgár Zsuzsanna tanító ének-zene, technika és életvitel, napközi - 2. C
Pollák Judit tanár ének-zene,
Ribly Péter Pálné tanító technika és életvitel, napközi - 1. C
Rós Gábor tanár fizika,
Rósné Molnár Anita tanár kémia, matematika, osztályfőnök - 5. D
Dr. Rostáné Jakab Edit tanár angol nyelv,
Salamon László tanár testnevelés,
Schmidt Beatrix tanító német hon és népismeret, német nemzetiségi nyelv,
Schmidtné Rittinger Györgyi tanító német nemzetiségi nyelv,
Stenczer Péter Pál tanár angol nyelv, osztályfőnök - 7. D
Szabó Róbertné tanító testnevelés, napközi - 4. B
Tóthné Wéber Julianna tanító német nemzetiségi nyelv, osztályfőnök - 4. B
Varga Ágnes tanító osztályfőnök - 1. B
Varga Bernadett tanító angol nyelv, osztályfőnök - 4. C
Varró Gábor tanár testnevelés, osztályfőnök - 7. B
Wéberné Kiss Ágota tanár matematika, testnevelés, osztályfőnök - 6. A
Wolfart Anna tanár német nemzetiségi nyelv,
Zsinkóné Gettó Lívia tanító angol nyelv,