Erasmus+

A Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+ KA2 - Iskolai, óvodai partnerségek projekthez 2019-ben csatlakozott iskolánk. Régóta dédelgetett vágyunk volt, hogy az ’Erasmus-család’ tagjai lehessünk. 2019 őszén bennünket is meglepetésként ért a lehetőség, miszerint csatlakozhatunk egy épp akkortájt formálódó partnerséghez. Természetesen igent mondtunk a felkérésre.

Milyen lehetőségek rejlenek az Erasmus+ pályázatban, miért kezeljük kiemelten e projektet?

Legnagyobb értéke talán az, hogy – Magyarországról egy kicsit kikacsintva – bepillantást enged különböző európai országok iskoláinak életébe, napi gyakorlataiba, az oktatás-nevelés mögöttes filozófiájába, szellemiségébe. Mindezt hat mobilitási eseményen való részvétellel teszi lehetővé, amelyek közül egy alkalommal fogadóország, míg öt alkalommal utazó résztvevők vagyunk: Anglia, Olaszország, Spanyolország, Litvánia és Románia kapui nyílnak meg tanulóink előtt, amelyek mindegyikében öt-hat napot tölthetnek el az adott mobilitásra kiválasztott diákok. A külföldi tapasztalatcserék azon túl, hogy felejthetetlen élmények forrásai, mindig valami pluszt csempésznek életünkbe, új kapcsolatokat hoznak és hozzájárulnak egy átfogó, egészséges világszemlélet kialakulásához. Minden egyes mobilitással erősödik a határokon túlmutató emberi és társadalmi összetartozás, együttműködés és együttes felelősségvállalás érzése. A nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló projektek egyaránt hozzájárulnak az európai, valamint a hazai oktatás és képzés minőségének fejlesztéséhez. A hosszútávú cél az, hogy a projektek lezárultával olyan eredmények szülessenek, amelyek – túlmutatva az adott projekt megvalósulásának tényleges idején – mind a partnerségi intézményeknek, mind pedig azok szűkebb-tágabb környezetének is hasznára válhatnak.

Nyertes pályázatunk: 2019-2022 KA2 - Five Ways to Wellbeing – bringing a healthy balance to life. Témája a testi-lelki harmónia megteremtése és annak megőrzése az iskolai nevelésben és az iskolán kívül.

A program koordinátor-intézménye: Inclusive Multi Academy Trust – Laurance Haines School, Watford, Egyesült Királyság

Partneriskoláink:

  •  Istituto Comprensivo Nichelino IV, Nichelino, Olaszország
  •  Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sepsiszentgyörgy, Románia
  •  Asociación Centros Riojanos Educativos, Logroño, Spanyolország
  • Klaipedos Prano Masioto progimnazija, Klaipeda, Litvánia

E pályázat kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy  új tartalmakat  hozzunk az oktatásba, kipróbáljunk olyan tevékenységeket, módszereket, amelyek nem vagy csupán kevésbé érhetőek el a magyarországi közintézményekben. Motivál továbbá arra is, hogy kísérletezzünk, tapasztalatot cseréljünk, tananyagot fejlesszünk. Szorgalmazza az egymástól való tanulást, a bevált, jó gyakorlatok, módszerek és ötletek cseréjét, hálózatok létrehozását, a nemzetközi együttműködések megalapozását és kibővítését. Mindezen felül az eredmények kiértékelése, azok terjesztése, a résztvevők és környezetük tájékoztatása és képzése is megvalósul a pályázat keretei között.

Erasmus+ KA229 (2019-2021)
2019-2022 KA2 - Five Ways to Wellbeing partnerségünk megvalósult mobilitásai:
2020. január 20-25. Watford, London – Egyesült Királyság
2021. november 15-20. Pécs – Magyarország (virtuális mobilitás)
2021. november 22-27. Sepsiszentgyörgy – Románia (virtuális mobilitás)
2022. február 21-26. Klaipeda – Litvána (virtuális mobilitás)
2022. április 25-30. Torinó – Olaszország
2022. június 1-6. Logrono, Spanyolország