Alapitvány

Pallas Athene Alapítvány
Belvárosi Általános Iskola
7621 Pécs, Megye u.15.

Az alapítvány bankszámlaszáma:
10402427-24210375-00000000
Az alapítvány adószáma:
18300824-1-02

Támogatásukat köszönjük!

Adatlap támogatás igényléséhez

Iskolánk alapítványát 1990-ben, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint induló vagyonnal az alábbi célok megvalósítása érdekében hoztuk létre:

1. Az alapítvány célja

- a Belvárosi Ált. Iskola kiemelkedő eredményeket elért tanulói és tanárai számára a továbbfejlődés elősegítése
- a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése a tanulók és a pedagógusok számára
- a jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi, és technikai bázisának megteremtése
- a késobbiekben egy speciális képzési profil kialakítása az Alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány pénzeszközei a következők szerint kerülnek felhasználásra:

- tanulói tanulmányi verseny díjainak finanszírozása
- a tanárok tudományos tevékenységének (azon belül a sajátos iskolai profil kialakítása) anyagi támogatása
- iskolai tanulócsoportok, tanárok csereoktatásainak pénzügyi támogatása
- tanári, tanulói publikációk pályázati rendszerben történő támogatása
- az oktatók és tanulók nyelvtudásának bővítésére szervezett tanfolyamok
- választható idegennyelv oktatás feltételeinek megteremtése
- a tanárok, tanulók részvétele kül- és belföldi tanulmányutakon, konferenciákon
- idegnnyelvű könyvtár létrehozása, könyvek és folyóiratok beszerzése
- az iskola beruházásainak, beszerzéseinek támogatása, elsősorban az informatikai és a nyelvi képzés fejlesztése érdekében
- a tanulók sikeres versenyre való felkészítése, iskolai rendezvény, műsoros est szervezése esetén a tanárok jutalmazása

2. Az alapítvány vagyonának kezelése

A támogatások odaítélése, az alapítvány, mint jogi személy képviselete a Kuratórium feladata. A Kuratórium tagjai:
a Belvárosi Általános Iskola igazgatója
a tantestületbol választott két pedagógus
a szüloi munkaközösségből választott 4 tag. A Kuratórium tagjainak száma: 7 fő.
A Kuratórium félévenként dönt a felhasználásról.

3. Az alapítványhoz való csatlakozás

Az alapítványhoz bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat, aki (amely) az alapítvány céljaival azonosulni tud, és az alapítvány vagyonához hozzájárul.

4. Az alapítvány ügyvitele, képviselete

Az alapítvány ügyviteli teendőit a Belvárosi Általános Iskola ügyviteli szervezete látja el. Az alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és jegyzi a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. A Kuratórium elnöke: Scheich Józsefné, iskolánk tanítója.

Az alapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatok alapján osztja szét a rendelkezésre álló összeget. Korábban támogatásban részesítettük:
- a könyvtár fejlesztését
- számítógépek vásárlását
- a külföldi cserekapcsolatok fenntartását
- szakköröket
- a tanulmányi versenyek többségének nevezési díját
- televíziók, CD-lejátszók vásárlását
- az osztálykirándulásokat
- hangosítás fejlesztését
- színház látogatásokat és kulturális programokat
- taneszközök és szemléltető eszközök vásárlását.

Minden eddigi támogatást megköszönve, a jövőben is számítunk segítőkészségükre!

Az alapítvány Kuratóriuma